maandag, 14. mei 2007 - 11:12

Mogelijk asbest op terrein voor dak-en thuislozen

Haarlemmermeer

Een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente heeft mogelijk asbest aangetroffen op het terrein aan de Hoofdweg waar sinds februari van dit jaar aan het tijdelijke dak- en thuislozencentrum wordt gebouwd.

Kort daarna is bij Senter Novem, een uitvoeringsinstantie van de ministeries van EZ en VROM, een anonieme melding gedaan van de aanwezigheid van asbest op het perceel.

Naar aanleiding hiervan wil de gemeente een gecertificeerd bedrijf op korte termijn een onderzoek naar de bodemverontreiniging laten uitvoeren. Op grond hiervan besluit het college van burgemeester en wethouders of de bouw van het dak- en thuislozencentrum (gedeeltelijk) moet worden stilgelegd en de grond gesaneerd. Misschien zijn er aanvullende maatregelen nodig.

De omwonenden zijn vrijdag 11 mei geïnformeerd over de melding en van de manier waarop het college hierop reageert. De gemeente houdt hen op de hoogte van de uitslag van het bodemonderzoek en de nadere besluiten.

Wethouder Tom Horn liet weten dat er volgens het boekje gehandeld wordt omdat de gezondheid van de omwonenden én van de toekomstige bewoners van het dak- en thuislozencentrum voorop staat.

In februari van dit jaar werd in dezelfde hoek van het terrein ook al asbest aangetroffen na een anonieme melding. Dat is verwijderd door een deskundig bedrijf en de bouw van het dak- en thuislozen is vervolgens hervat.

Gezien de huidige omstandigheden (vochtige ondergrond) en de ervaringen bij de vorige sanering (soort asbest, grootte van de stukken) is het volgens de afdeling milieuhandhaving niet nodig om de werkzaamheden te leggen.

Het terrein aan de Hoofdweg is overigens al voor de bouw begon onderzocht. Daarbij is niet speciaal gekeken naar de aanwezigheid van asbest. Ook zijn er geen puinhoudende lagen aangetroffen waarin asbest zou kunnen zitten.
Provincie:
Tag(s):