donderdag, 8. november 2007 - 9:27

Mogelijk geen permanent cameratoezicht in Weert

Weert

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om nu geen cameratoezicht in de openbare ruimte in te voeren als instrument om de openbare orde te handhaven. De situatie in Weert is niet zodanig dat cameratoezicht gedurende lange tijd moet worden ingevoerd. Bij een concrete aanleiding en bij bewaking van bijvoorbeeld bedrijventerreinen kan cameratoezicht wel worden toegepast. De gemeenteraad zal in december een beslissing nemen over het cameratoezicht.

De in september uitgebrachte “Veiligheidsanalyse 2006 gemeente Weert� geeft aan dat veiligheid in Weert over het algemeen een positieve ontwikkeling kent, maar dat op bepaalde veiligheidsthema´s verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Cameratoezicht kan alleen worden ingevoerd als de andere instrumenten die voor de veiligheid kunnen worden ingezet, onvoldoende effectief zijn gebleken. Dat is in Weert niet het geval.

Ook de politie heeft aangegeven dat het, gezien de aard en ernst van de incidenten in Weert, niet nodig is vaste camera’s in de openbare ruimte in te zetten. Ook als wordt ingezoomd op het uitgaansgebied de Oelemarkt levert dit geen beeld op van onveilige situaties en wanordelijkheden. Door de gerichte inzet van politiepersoneel en toezichthoudend personeel van de gemeente is in dit gebied een beheersbare situatie ontstaan, die het plaatsen van camera’s niet nodig maakt.

Kortdurend/mobiel cameratoezicht om de openbare orde en veiligheid te bewaken, is mogelijk bij evenementen en als rellen of ordeverstoringen worden verwacht. Het was in het verleden al mogelijk deze vorm van toezicht in te zetten en dat blijft zo.
Provincie:
Tag(s):