dinsdag, 18. december 2007 - 20:27

Mogelijk monumentenstatus voor Het Bontehuis

Hoogezand - Sappemeer

Het college van B&W is voornemens om Het Bontehuis op te nemen op de lijst van monumentale panden in Hoogezand-Sappemeer. Dit karakteristieke pand uit 1908 aan de Kees de Haanstraat heeft volgens de gemeente grote cultuurhistorische waarde.

De procedure om het pand op te kunnen nemen op de monumentenlijst loopt inmiddels. Hiervoor zullen de eigenaren/belanghebbenden gehoord worden en er zal zo mogelijk een historisch bouwonderzoek plaatsvinden.
Voor een pand dat de monumentenstatus heeft, kan een beroep gedaan worden op een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden ten behoeve van restauratie en/of onderhoud overeenkomstig de gemeentelijke monumentenverordening.

Voor het genoemde pand is op 11 december jl. echter een sloopaanvraag binnengekomen bij de gemeente. Deze sloopaanvraag zal worden getoetst aan de geldende regelgeving. Pas na in behandeling nemen en de afhandeling van de sloopaanvraag, zal duidelijk zijn of een sloopvergunning kan worden verleend.
Provincie:
Tag(s):