woensdag, 2. mei 2007 - 12:14

Mogelijk topinstituut voor de openbare ruimte in Drachten

Drachten

Shared Space is al een paar jaar een begrip in Drachten. Regelmatig wordt aan buitenlandse delegaties in het Duits of Engels uitgelegd hoe het zit met deze verkeerskundige vernieuwing en hoe het komt dat het aantal letselongevallen drastisch is afgenomen op plekken waar voorheen jaarlijks enige ernstige ongelukken gebeurden.

Vanuit de samenleving, de wetenschap en de politiek is er veel belangstelling voor deze vernieuwing, want die raakt meer dan alleen het verkeer. Een aantal partijen wil samen met de gemeente Smallingerland nagaan wat Shared Space betekent voor andere sectoren. Stichting Shared Space gaat daarom de haalbaarheid onderzoeken voor de oprichting van een Topinstituut voor openbare ruimte in Drachten.

Doel van zo’n instituut is de bundeling van alle kennis die te maken heeft met de openbare ruimte. Hiervoor willen de initiatiefnemers in Drachten een hoogwaardig kennisinstituut oprichten dat een programma opstart, waarin onderzoek, onderwijs, advies aan derden, ontwikkeling en uitvoering van projecten (nationaal, Europees en mondiaal) aan elkaar worden verbonden. De gemeente stelt 70.000 euro ter beschikking voor dit haalbaarheidsonderzoek.
Provincie:
Tag(s):