dinsdag, 23. januari 2007 - 21:15

Mogelijk woningen in voormalig marechausseegebouw

Coevorden

De eigenaar van het voormalig marechausseegebouw aan de Eendrachtstraat 12 in Coevorden, de Staat der Nederlanden, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden gevraagd om in dit pand woningen te mogen realiseren. Het college is bereid om zijn medewerking te verlenen.

Sinds de verhuizing van de Brigade Oostgrens Noord van de Koninklijke Marechaussee naar het nieuwe onderkomen aan de Eendrachtstraat 16 in Coevorden, is voor het oude marechausseepand nog geen nieuwe bestemming gevonden. De eigenaar onderzoekt nu of het mogelijk is om 3 appartementen in het bestaande marechausseegebouw te realiseren en 2 woningen op het achterliggende terrein.

Het verzoek van de Staat der Nederlanden is een principeverzoek. Dat wil zeggen dat nog niet alle gegevens bekend zijn. Er zijn nog geen concrete plannen, er liggen nog geen bouwtekeningen. De Staat verkent nu eerst wat de mogelijkheden zijn. Op het moment dat het verzoek concreet wordt en voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing kan de openbare voorbereidingsprocedure worden gestart voor een ontwerp-vrijstellingsbesluit.

Tevens is er een monumentenvergunning nodig omdat het voormalige onderkomen aan de Eendrachtstraat 12 een monument is.
Provincie:
Tag(s):