dinsdag, 17. april 2007 - 11:50

Molens zonder grenzen

2007 draait om de molens. Nederland telt nog zo’n 1.150 wind- en watermolens die karakteristiek zijn voor het landschap en geldt internationaal als hét molenland bij uitstek.Een van de regio's in Zeeland die gemarkeerd wordt door molens, is de Zwinstreek, het grensgebied tussen Zeeland en West-Vlaanderen.

De tentoonstelling 'Molens zonder grenzen - Molens inventief bekijken - Molens van de Zwinstreek' gaat over deze regio. Vanaf maandag 7 mei tot en met vrijdag 29 juni 2007 is 'Molens zonder grenzen' op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur gratis te zien in de publieksruimte De Burg van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) aan de Groenmarkt 13 in Middelburg. De officiële opening van 'Molens zonder grenzen' vindt plaats op vrijdag 11 mei, in aanwezigheid van Harry van Waveren, gedeputeerde voor cultuur in de provincie Zeeland.

Er is zorg in molenland: veel molens staan stil, zijn onbemand of onbetaalbaar vanwege de kosten voor behoud en onderhoud. Van de overgebleven molens in Nederland zijn er zo’n 450 nodig aan restauratie toe. Reden genoeg voor de Vereniging De Hollandsche Molen om 2007 uit te roepen tot het Jaar van de Molens. Een landelijk jaar met een gezamenlijk doel: zoveel mogelijk geld en vrienden voor de molens te verwerven.

De tentoonstelling 'Molens zonder grenzen - Molens inventief bekijken - Molens van de Zwinstreek' is een mooi provinciaal voorbeeld van zo'n steunactie. De tentoonstelling gaat niet alleen in op de algemene technische, historische en landschappelijke aspecten, maar benadrukt ook de sociale, culturele en symbolische (meer)waarde van molens.

In Zeeland startte op 5 maart jl. het Jaar van de Molens. Gedeputeerde Van Waveren hees toen de vlag op de Seismolen in Middelburg en deed de toezegging de restauratie van molens in Zeeland te financieren met een subsidiebedrag van 150.000 euro jaarlijks voor een periode van zes jaar.

De molen is geen voorbijgestreefd, nutteloos en geldverslindend werktuig. De tentoonstelling 'Molens zonder grenzen' brengt een ander beeld voor ogen: de molen, een werktuig uit het verleden… maar met toekomst! De inbreng en het functioneren van een molen bezorgen het landschap en de leefwereld rond de molen een opvallende dynamiek. De molen scoort hoog tussen de toeristische bezienswaardigheden van een streek. Niet in het minst wanneer de molen effectief draait en maalt.

In 'Molens zonder grenzen' worden molens in de regio rond en in het vroegere Zwin in detail toegelicht, elk met hun merkwaardigheden en kenmerken, en dit aan de hand van een aantal thema's. Deze zijn actueel en betekenisvol voor een gezonde toekomst van deze molens.

De restauratie van een molen, de molen als machine en het landschap of de molenbiotoop zijn enkele voorbeelden. Speciaal voor het Jaar van de Molens besteedt de tentoonstelling extra aandacht aan de restauraties van Zeeuwse molens, zoals die van Molen De Vijf Gebroeders in Heinkenszand (oplevering in september 2007).

'Molens zonder grenzen - Molens inventief bekijken - Molens van de Zwinstreek' is een initiatief van het Interreg IIIa-project 'Ruimte voor Molens', in samenwerking met Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Vereniging De Zeeuwse Molen. De drie provinciebesturen (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (via Euregio Scheldemond) financieren de tentoonstelling. Coördinatie en realisatie berusten bij Mola, het Provinciaal Molencentrum van Oost-Vlaanderen te Wachtebeke.

In het project 'Ruimte voor Molens' is gestreefd naar zinvol, respectvol en duurzaam gebruik van de kwaliteitsvolle ruimten in en rond wind- en watermolens, die verspreid liggen over de euregio Scheldemond, dus de drie provincies. ‘Ruimte voor Molens’ organiseerde onder andere een reizende tentoonstelling om de doelstellingen van het project aan de praktijk te kunnen toetsen en aan het publiek kenbaar te maken. Als proefregio werd gekozen voor de grensregio 'de Zwinstreek van België en Nederland'.

De geografische afbakening bestaat uit de gemeenten Sluis, Brugge, Knokke-Heist en Damme die rond de vroegere Zwingeul zijn ontstaan en gegroeid. Ze zijn hierdoor historische sterk met elkaar verbonden, in weerwil van de staatkundige en politieke grenzen.

Het project 'Ruimte voor Molens' is opgestart in augustus 2002 en is officieel beëindigd op 31 maart 2007. De tentoonstelling 'Molens zonder grenzen' werd in die periode op diverse locaties opgesteld: Knokke, Brugge, Kortrijk, Sluis (Nl), Kortemark, Temse,… Duurzaamheid is steeds één van de doelstellingen van het project geweest, en dat geldt ook voor deze tentoonstelling.

De inhoud ervan is dus nog steeds zeer actueel. Het Provinciaal Molencentrum heeft vanuit dat oogpunt de reizende tentoonstelling overgenomen en verzorgt vanaf 1 april de de coördinatie rond de nog geprogrammeerde bruiklenen.
Provincie:
Tag(s):