vrijdag, 23. november 2007 - 13:17

'Moordplant' in De Biesbosch bestreden

In de zomer van 2007 hebben medewerkers van Staatsbosbeheer en de Hortus Botanicus Amsterdam in Nationaal Park De Biesbosch voor het eerst in Nederland de waterplant Ludwigia peploides aangetroffen. Na opkweek door de Hortus Botanicus is de plant samen met specialisten van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) geïdentificeerd.

Gezien de bedreiging van deze uitheemse waterplant voor de biodiversiteit in Nederland hebben Staatsbosbeheer en de PD in een gezamenlijke actie de planten verwijderd.

Ludwigia peploides, oftewel Kleine Waterteunisbloem,is een waterplant die van oorsprong niet voorkomt in Nederland. De plant is afkomstig uit Latijns-Amerika en wordt in Nederland mogelijk als verontreiniging in Ludwigia grandiflora verkocht voor gebruik in vijvers. Beide soorten zijn invasieve plantensoorten die met gemak sloten en vaarten overwoekeren. In Frankrijk veroorzaakt de waterplant reeds grote problemen in natuurgebieden, voor onder andere waadvogels.

Met de verspreiding van Ludwigia peploides wordt de flora, fauna en recreatie bedreigd. De oorspronkelijke vegetatie van waterplanten kan door zijn grote groeikracht worden verdrongen. Door afdekking van het wateroppervlak daalt de beschikbare zuurstof voor vissen, die hierdoor verdwijnen. De plant groeit met gemak het land op waar hij de oorspronkelijk kruidenvegetatie verdringt. De planten worden niet door vee of vogels gegeten. Overwinterende ganzen en andere waadvogels zullen elders hun eten moeten zoeken.
Provincie:
Tag(s):