dinsdag, 27. februari 2007 - 18:00

Motie over IJzeren Rijn na verkiezingen

Budel

Vertegenwoordigers van CDA, PvdA, VVD, D66, CU, GL en SP, allen kandidaten voor Provinciale Staten in Noord-Brabant en Limburg, hebben maandagavond in Budel afgesproken na de verkiezingen in de nieuwe Provinciale Staten van beide provincies met een motie te komen over de IJzeren Rijn. Het debat werd georganiseerd door het samenwerkingsverband IJzeren Rijn.

In de motie wordt de Tweede Kamer opgeroepen het besluit inzake de IJzeren Rijn als volgt te interpreteren:
- Het goederenvervoer tussen België, Nederland en Duitsland moet in breder perspectief worden geplaatst.
- De spoorverbinding tussen Antwerpen en het Roergebied mag er niet toe leiden dat de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en het milieu niet voor alle inwoners gegarandeerd is.

Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn zal de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg die op 7 maart worden gekozen ondersteunen bij het opstellen van de motie. Alle partijen hebben daarnaast toegezegd de problematiek van de IJzeren Rijn in de coalitieakkoorden van beide provincies op te zullen nemen.

Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn is verheugd met deze steun vanuit vele fracties die meedoen met de verkiezingen van PS op 7 maart in Brabant en Limburg. Vanuit deze toezeggingen gaat het samenwerkingsverband ervan uit dat de Tweede Kamer de dialoog met de regering zal aangaan over eventuele aanpassingen op basis van een internationale kosten/batenanalyse.
Provincie:
Tag(s):