woensdag, 4. april 2007 - 10:57

Mussennestkasten op station Almere Centrum

Almere

De Stichting Vogel- en Natuurwacht Almere heeft, in samenwerking met beheerder Pierre Eerkens van ProRail, zestien mussenkasten opgehangen op station Almere. Deze mussenkasten zijn gemaakt door vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland en bieden per kast plaats aan drie broedende paartjes.Door deze gezamenlijke actie vinden de mussen blijvend een geschikte broedplaats op het station.

Al jarenlang broeden er mussen op het Almeerse station. Tot voor kort maakten ze hun nesten in de overkapping boven de perrons. Dit gaf echter steeds meer overlast voor de reizigers waardoor ProRail zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Maar niet ten koste van de mussen. De beheerder Pierre Eerkens zocht contact met Vogelbescherming Nederland, die hem op het spoor bracht van de Stichting Vogel- en Natuurwacht Almere. Deze Vogelwacht zocht vervolgens weer contact met Landschapsbeheer Flevoland, die kon zorgen voor voldoende 'vervangende woongelegenheid'.

Drie nestruimtes
Mussen zijn standvogels. Het grootste deel van het jaar verplaatsen zij zich niet verder dan 600 meter van hun nestplaats. Zij broeden in kleine kolonies en vinden het dus fijn dicht bij elkaar te zitten. Mussennestkasten bestaan dan ook uit drie nestruimtes naast elkaar, als een soort van rijtjeswoning.

Leden van de Vogelwacht hebben de kasten opgehangen rondom de liftschachten en aan de bedrijfsgebouwen aan het einde van de perrons. De kasten zijn nu nog ongeverfd maar kunnen na het broedseizoen alsnog een passend kleurtje krijgen. De Stichting Vogel- en Natuurwacht is al langer actief voor huismussen met haar actie 'Red de huismus'. Ook particulieren die een mussenkast bij huis willen hebben kunnen contact opnemen met de Stichting.

Voor Landschapsbeheer Flevoland sluit deze actie mooi aan op haar project 'Het groene stadsleven', waarbij ze samen met vrijwilligers werkt aan meer ruimte voor natuur in met name de stadsparken. Ook hier worden regelmatig nestkasten opgehangen, voor vogels maar ook voor bijvoorbeeld vleermuizen.
Provincie:
Tag(s):