dinsdag, 5. juni 2007 - 16:20

N271 bij Bergen op de schop

Bergen

De Provincie Limburg gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de provinciale weg N271 Venlo-Nijmegen tussen de aansluiting Maasstraat en aansluiting Droogstal. De werkzaamheden starten op maandag 11 juni en duren tot en met vrijdag 29 juni 2007.

In de periode van maandag 11 juni tot maandag 25 juni vinden werkzaamheden plaats ter hoogte van de aansluiting met de Twistedenerweg. Ter hoogte van deze aansluiting worden een tweetal middengeleiders aangelegd om het fiets/bromfietsverkeer in twee etappes te kunnen laten oversteken.

In de periode van maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni zijn werkzaamheden voorzien welke bestaan uit het frezen en aanbrengen van nieuwe deklagen en het aanbrengen van nieuwe belijningen. Ten behoeve van deze laatstgenoemde werkzaamheden wordt de provinciale weg in beide richtingen volledig afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Fiets/bromfietsverkeer blijft gedurende de volledige periode in beide richtingen mogelijk alsmede de lijndiensten van openbaar vervoerbedrijf Véolia.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met hinder c.q. overlast en verminderde bereikbaarheid van bedrijven en woningen.
Provincie:
Tag(s):