vrijdag, 16. maart 2007 - 17:24

N34 in zomer 12 weken gesloten voor verkeer

Regio

Vanaf maandag 2 juli 2007 is de weg tussen de aansluiting Exloo en Gieten voor de duur van 12 weken volledig afgesloten. De afsluiting valt samen met de minder drukke zomerperiode en deels met de zomerdienstregeling van Arriva. Op maandag 24 september 2007 zal de N34 naar verwachting weer open zijn voor alle verkeer. Rond die periode starten traditiegetrouw ook de bieten- en aardappelcampagnes.

De partijen zijn uitermate blij met de afspraken die zijn gemaakt met de aannemer. Normaal gesproken zou een totale afsluiting van 22 weken noodzakelijk zijn. Door slim te plannen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat door te werken én door de aannemer te stimuleren de klus eerder op te leveren duurt de volledige afsluiting van de weg nu 12 weken.

Provincie en gemeenten hebben een plan voor de wegwerkzaamheden opgesteld met betrokkenheid van vele partijen. Veiligheid staat daarbij voorop. De weg moet duurzaam veilig om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen.
Tegelijk zien de partijen dat afsluiting van de weg niet mag leiden tot een onaanvaardbare verkeersdrukte in de nabij gelegen dorpen Gieten, Gasselte, Drouwen, Borger en Ees.
Vanaf vorig jaar is de provincie in gesprek met partijen zoals gemeente, politie en belangenverenigingen. Dat heeft geleid tot goede afspraken tussen meerdere partijen, een ingekorte planning, uitgekiende omleidingsroutes en ondersteunende maatregelen.

Alle voorgenomen omleidingsroutes ontwijken de dorpen langs de N34. De omleidingsroutes worden bewegwijzerd via de A28 en de provinciale N381 (Frieslandroute) en aan de oostkant van de N34 via Groningse N366 en de Drentse Mondenweg (N379). Om het gebruik van sluiproutes te ontmoedigen zal de politie extra handhaven in en rond de dorpen.

Ook hechten de partijen aan goede en actuele informatievoorziening. Omwonenden en belangstellenden kunnen zich via de website www.N34.eu abonneren op een digitale nieuwsbrief. De wegbeheerders hopen dat mensen zich aan de adviezen en aanwijzingen houden en de omleidingsroutes volgen. Hiermee worden de dorpen ontzien en kan de jeugd veilig naar school.
Provincie:
Tag(s):