woensdag, 17. januari 2007 - 21:44

NAM zet eerste stap voor gaswinning Gasselternijveen

Gasselternijveen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een eerste stap gezet voor de gaswinning uit het gasveld Gasselternijveen met de publicatie van de startnotitie MER (milieu-effectrapport). De startnotitie beschrijft het voornemen van de NAM om vanaf begin 2009 dagelijks circa 1,2 miljoen kubieke meter gas te winnen. Als alles naar wens verloopt, is het relatief kleine gasveld (circa 1 miljard kubieke meter) in 4 tot 6 jaar leeggeproduceerd. De NAM verwacht later dit jaar een definitieve investeringsbeslissing over het project te nemen.

Het gasveld bij Gasselternijveen is in 1979 ontdekt. Pas nu is de mogelijke gaswinning rendabel, dankzij nieuwe technieken en de ontwikkelingen in de markt. Het in productie nemen van het gasveld past binnen het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse overheid. Om op een optimale manier met de nationale gasreserves om te gaan, worden steeds kleinere gasvelden ontwikkeld.

Het is de bedoeling dat het gas wordt gewonnen vanaf de bestaande locatie tussen Gasselternijveenschemond en Drouwenermond, waarvandaan het veld in 1979 werd aangeboord. Het project vraagt extra aandacht van de NAM omdat het gasveld zogeheten ‘zuur’ gas bevat. Dit gas, met een hoger zwavelgehalte, heeft een bijzondere behandeling nodig voordat het geschikt is voor gebruik. Hiertoe plaatst de NAM op de locatie een kleine gasbehandelingsinstallatie. Deze scheidt het gas van vloeistoffen, zoals (productie)water en aardgascondensaat (een soort benzine).

Het water wordt via bestaande waterinjectieputten in het lege gasveld Dalen en in de watervoerende laag onder het olieveld Schoonebeek geïnjecteerd. Het condensaat wordt, nadat het op locatie is ontzwaveld, verkocht aan raffinaderijen. De NAM verwacht dat in de beginfase gemiddeld tien tankwagens per dag het condensaat vervoeren naar het NAM-tankenpark in Delfzijl, waarna het per tankschip naar de Botlek wordt vervoerd. Het aantal tankwagens neemt na ruim een half jaar geleidelijk af tot circa drie per dag.

De NAM heeft al uitgebreid ervaring opgedaan met zuur gas bij een tiental velden in Twente en Drenthe. Het gas uit deze velden wordt sinds de opening in 1988 behandeld in de speciale gaszuiveringsinstallatie (GZI) te Emmen. Ook het gas uit Gasselternijveen zal hier worden behandeld. Om het gas daar naartoe te transporteren wordt in 2008 een nieuwe pijpleiding aangelegd vanaf de NAM-locatie bij Gasselternijveen naar de bestaande locatie Torenwijk, waar deze wordt aangesloten op de bestaande leiding naar de GZI in Emmen.
Provincie:
Tag(s):