vrijdag, 23. maart 2007 - 8:44

Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland centraal in natuurserie

Op zaterdag 24 februari is de natuurserie Nationale Landschappen van start gegaan. De serie laat in zes afleveringen karakteristieke Nederlandse landschappen zien.Op relatief korte afstand van elkaar vind je bossen en rivierdelta’s, heide en natte veengebieden, zandduinen en heuvels.

En ertussendoor kronkelige boerenweggetjes, beschermde dorpsgezichten, eeuwenoude boerderijen en weidse poldergezichten. In de landschappen is de cultuurgeschiedenis van ons land te lezen. De grote verscheidenheid in ons land lijkt vanzelfsprekend, maar korte termijnbelangen en planologische versnippering, zoals de bouw van nieuwe woonwijken en industrieterreinen, bedreigen onze unieke landschappen.

In 2004 heeft de overheid twintig Nationale Landschappen aangewezen. De landschappen zijn gebieden met elk een unieke combinatie van landschapskwaliteiten, zoals de flora en fauna, de bebouwing of het reliëf. Hierdoor bieden ze aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

In de laatste aflevering van zaterdag 31 maart staat Zuidwest-Zeeland centraal, een gebied dat bestaat uit enkele voormalige eilanden: Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen. Het zeekleilandschap is ontstaan door de invloed van zee en de delta. Het is een afwisselend landschap met een patroon van dijken en polders, poelen en kreekruggen, boerderijen en dorpjes. Hier is de ontstaansgeschiedenis voelbaar en zichtbaar.

Gerard Smallegange woont in de Zak van Zuid-Beveland en vertelt in deze aflevering over de ontstaansgeschiedenis van zijn geliefde Zeeuwse landschap. Aan de hand van dijken en boerderijen, glooiingen en beplanting. Vooral in de Zak is het typische landschap goed bewaard gebleven. Smallegange ontmoet bewoners die bezig zijn met het ontstaan en de toekomst van de drie delen van het Nationaal Landschap.

Zo vertelt Pol van de Vijver in West Zeeuws-Vlaanderen hoe de strijd met de Spanjaarden en de aanleg van de Staats Spaanse Linies van invloed zijn geweest op het landschap. Ook toont Smallegange hoe boerenbedrijven door creatieve ontwikkelingen, zoals de herintroductie van het Zeeuwse melkschaap in de Zwaakse Weel, weer toekomst krijgen.
Provincie:
Tag(s):