vrijdag, 6. april 2007 - 10:27

Nationaal onderzoek autodiefstal van start

Amsterdam

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) heeft zichzelf een slim verjaardagscadeautje gedaan. Het tienjarig bestaan wordt gevierd met de grootste publieksenquête over autodiefstal die ooit in Nederland is gehouden. Daarmee hoopt de stichting een schat aan informatie binnen te krijgen, zodat diefstal van en uit voertuigen nog verder kan dalen.

Alle bezoekers van de Auto RAI worden uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. En tot slot heeft AVc - waarin politie, justitie, autobranche, ANWB en verzekeraars met elkaar samenwerken - een speciale website in het leven geroepen (www.stopautodiefstal.nl) waar automobilisten hun mening kunnen laten horen.

Naast gebruikelijke meerkeuzevragen, bijvoorbeeld 'of u, op weg naar uw auto, wel eens bang bent geweest dat deze zou kunnen zijn gestolen', worden ook 'open vragen' gesteld, waarin een beroep wordt gedaan op de creativiteit van de geënquêteerden. Op die manier hoopt AVc suggesties binnen te krijgen, die kunnen helpen bij het verder terugdringen van voertuigcriminaliteit. In oktober worden de resultaten en beste suggesties bekendgemaakt.
Categorie:
Tag(s):