maandag, 10. december 2007 - 9:33

Natuurgebied Westelijke Langstraat: geen onteigening

Waalwijk

Vijf jaar geeft de Provincie zich om natte natuurparel de Westelijke Langstraat om te vormen tot een groot natuurgebied. Natuur die óók door particulieren beheerd kan worden. Onteigening is voor gedeputeerde Onno Hoes (VVD, natuur en landschap) geen optie.

De Westelijke Langstraat, tussen Waalwijk en Waspik, is een uniek natuurgebied van zeshonderd hectare. Op deze zogeheten ‘naad’ van Brabant (de overgang van zand naar klei), komt kwelwater naar de oppervlakte. Dit kwelwater is heel schoon en rijk aan kalk. En dat zorgt weer voor een bijzondere flora en fauna. Zó bijzonder dat het gebied de status ‘Natte natuurparel’ heeft gekregen van de Provincie.

Ook in het plan van gebiedscommissie Wijde Biesbosch, neemt de Westelijke Langstraat een prominente positie in. Op termijn moet het hele gebied weer natuurgebied worden.

Maar op dit moment is de helft ervan nog in bezit van particulieren. Enkele tientallen boeren verdienen er de kost, burgers houden er paarden of andersoortig vee. Nu is omzetting van landbouwgrond in natuurgebied geen nieuw fenomeen.

De Provincie wil nadrukkelijk ook particulieren de kans bieden om natuurgebieden te beheren. De functie van de grond verandert dan weliswaar van ‘landbouw’ in ‘natuur’, maar de betrokken boer of burger blijft eigenaar. De overheid compenseert het waardeverlies van de grond en voor beheer van de natuur ontvangt de grondeigenaar jaarlijks een vergoeding. Van reguliere landbouw is dan geen sprake meer. De ondernemer beheert dan ‘moeras’ in plaats van grasland.

Eigenaren die dat niet zien zitten, kunnen hun percelen verkopen aan de overheid. “Tegen een faire prijs�, beloofde Hoes. En om de boeren verder tegemoet te komen, wil de Provincie meewerken aan structuurversterkende maatregelen voor de agrarische sector, bijvoorbeeld in de vorm van kavelruil.
Provincie:
Tag(s):