woensdag, 28. februari 2007 - 9:41

Nauwere samenwerking opleidingen en gehandicaptenzorg

Dertien organisaties voor de gehandicaptenzorg en vijf scholen voor beroepsonderwijs hebben dinsdagmiddag een convenant ondertekend waarin zij komen tot een optimale regionale afstemming tussen de gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs in de Provincie Limburg. Dit heeft als doel het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarktvraag vanuit de gehandicaptenzorg.

De diverse zorginstellingen bieden samen zorg en begeleiding aan duizenden mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke handicap. Daarvoor zijn nu en in de toekomst beroepskrachten nodig die over de juiste competenties beschikken om de uiteenlopende en complexer wordende zorgvragen van cliënten te kunnen beantwoorden. Het beroepsonderwijs wil op deze behoeften aansluiten en beginnend beroepsbeoefenaren afleveren die over de vereiste competenties voor deze sector beschikken.

Dit bijzondere samenwerkingstraject sluit naadloos aan op het door de sociale partners vastgestelde “landelijk competentieprofiel beroepsbeoefenaren primair proces gehandicaptenzorg’’: een basisdocument waarin alle benodigde competenties voor het werken in de gehandicaptenzorg beschreven zijn.

De betreffende zorgorganisaties hebben inmiddels in een regioprofiel hun regionale opleidingsvraag naar het beroepsonderwijs vastgelegd. Op deze manier willen zij zowel kwalitatief als kwantitatief komen tot een optimale aansluiting van het onderwijsaanbod op de sector gehandicaptenzorg.

Ter gelegenheid van de ondertekening van het convenant stelden de gehandicaptenzorginstellingen voor het eerst een gezamenlijke expositie samen, bestaande uit kunstwerken gemaakt door hun clienten. Deze is vanaf vanmiddag tot eind maart te bekijken in het Amrâth Hotel in Born. De werken zijn te koop.

De betrokken zorginstellingen zijn: Gastenhof, Maasveld, Op de Bies, St. Anna, allen onderdeel van Koraal Groep, Daelzicht, Dichterbij, Maatman Zorggroep, Pepijn en Paulus, Philadelphia Zorg Limburg, PSW, Radar, Wonen Plus en SGL.

De betrokken onderwijsinstellingen zijn: ROC Arcus College, ROC Gilde Opleidingen, ROC Leeuwenborgh Opleidingen, Fontys Hogescholen en de Hogeschool Zuyd.

Het project wordt ondersteund door het kenniscentrum OVDB en door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Provincie:
Tag(s):