woensdag, 7. februari 2007 - 20:50

Nederland gaat oefenen voor overstromings-ramp

Den Haag

Op woensdag 7 februari heeft de Taskforce Management Overstromingen haar eerste officiële vergadering belegd met minister Remkes en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). Deze Taskforce heeft als taak om de samenleving als geheel voldoende voor te bereiden op een overstroming in het land. Voorzitter Jan Franssen kondigde een ‘nationale oefenweek’ aan, die in november 2008 gehouden zal worden.

In de nationale oefenweek zullen, naast één grote oefening, ook meerdere deeloefeningen uitgevoerd worden. Er wordt onder andere een evacuatie van 2 miljoen mensen gesimuleerd om de samenwerking, communicatie en regievoering bij grote overstromingen te testen. Het doel hiervan is een adequaat optreden te garanderen zodat mensenlevens gespaard worden en materiële schade beperkt blijft.

‘Na de oefening ben je natuurlijk nog niet klaar. Op basis van de oefeningen worden verdere aanbevelingen gedaan voor bijvoorbeeld de verbetering van plannen, het aanpakken van mogelijke tekorten in capaciteit en het informeren van de bewoners van getroffen gebieden,’ aldus de staatssecretaris. ‘Mensen moeten méér waterbewust worden.’ Minister Remkes voegde daaraan toe: ‘Je oefent om ervan te leren’.
Provincie:
Tag(s):