woensdag, 17. januari 2007 - 16:14

Nederland moet meer doen aan terugdringen CO2-uitstoot

Zeist

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) steunt de eis van de Europese Commissie dat Nederland zijn plafond voor CO2-uitstoot moet verlagen. Het kabinet had een maximum voorgesteld van 90,4 miljoen ton CO2 per jaar, maar Brussel kent Nederland 85,8 miljoen toe, besloot de Commissie deze week. In 2020 wil WNF in Nederland een reductie in CO2-uitstoot gerealiseerd zien van 30%. Met de huidige economische groei zou dit voor alle sectoren neerkomen op een reductie van 3% per jaar. Met name in de sectoren die minder last hebben van buitenlandse concurrentie, bijvoorbeeld transport en bebouwde omgeving, is winst te behalen.

Met voldoende politieke wil en stimulerende maatregelen van het (nieuwe) kabinet is deze reductie absoluut te realiseren. Het WNF werkt aan een ‘Energievisie’ voor Nederland, toegespitst op verschillende sectoren, waarin dit nader is uitgewerkt. Het WNF zal dit advies medio maart publiceren.

Staatssecretaris van Geel heeft te ruime emissieplafonds toegekend, aldus het WNF. Sommige sectoren als transport en landbouw hebben helemaal geen emissieplafonds opgelegd gekregen.

Bovendien vindt het Wereld Natuur Fonds dat Nederland de emissiebeperking te veel in het buitenland realiseeert. Het WNF is absoluut voorstander van investeren in deze zogenaamde CDM projecten (Clean Development Mechanism) omdat het gaat om overdracht van technologie en het doen van investeringen in -veelal- ontwikkelingslanden. Echter, het WNF vindt dat Nederland meer reductiemaatregelen in eigen land moet nemen en niet de eigen uitstoot te veel moet afkopen met financiering van schone projecten in andere landen.

Brussel heeft nu eveneens bepaald dat Nederland de reductie van zijn CO2-uitstoot minder in het buitenland mag realiseren door daar uitstootrechten op te kopen. Brussel koppelt hieraan een maximum van 10 procent, waar het kabinet streefde naar 12 procent.
Provincie:
Tag(s):