donderdag, 6. december 2007 - 13:09

Nederlanders betalen teveel voor elektriciteit en gas

Den Haag

Nederlandse consumenten betalen in vergelijking met hun buurlanden relatief veel voor hun elektriciteit. De kosten voor elektriciteit kunnen volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) met enkele tientallen euro’s per jaar omlaag als het elektriciteitstransport op de grensovergangen wordt verbeterd.

De NMa roept de landelijke netbeheerders op zich hier gezamenlijk sterk voor te maken. Alleen dan kunnen energieleveranciers optimaal gebruikmaken van inkoopmogelijkheden in heel Noordwest-Europa en kunnen zij zich meer gaan onderscheiden op prijs. Dit stelt de NMa in haar jaarlijkse rapport naar de werking van de groothandelsmarkt voor elektriciteit.

Elektriciteitsmarkt
De toezichthouder concludeert dat de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit nog altijd wordt gekenmerkt door een beperkt aantal grote producenten en hoge prijzen. De analyse van de NMa bevestigt de conclusie van de Europese Commissie eerder dit jaar dat de beperkte concurrentie op de groothandelsmarkt leidt tot hogere prijzen. Door uitbreiding en het efficiënter gebruik van grensoverschrijdende transportverbindingen zal Nederland verder integreren in de Noordwest-Europese markt wat de concurrentie op de binnenlandse markt een impuls zal geven.

In de zomer van dit jaar maakten Ministers en toezichthouders uit de Noordwest-Europese regio (Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk) concrete afspraken over de maatregelen die nodig zijn voor de totstandkoming van een Noordwest-Europese markt, waaronder de invoering van grensoverschrijdende 'intraday'-handel. Voor de realisatie van dit actieplan is het belangrijk dat de landelijke netbeheerder (TenneT) vaart maakt met de uitbreiding van de beschikbare grensoverschrijdende transportcapaciteit, aldus de NMa in haar rapport.

Gasmarkt
Op de groothandelsmarkt voor aardgas zijn eveneens maatregelen nodig om de concurrentie te verbeteren. Het jaarlijkse NMa-rapport naar de werking van de gasmarkt identificeert een aantal serieuze knelpunten die de concurrentie op de groothandelsmarkt belemmeren. Zo geven marktpartijen aan dat er gebrek is aan beschikbare gasimport, gasopslag en kwaliteitsconversie, terwijl deze faciliteiten niet altijd volledig worden benut. De conclusies van het rapport bevestigen de noodzaak van het actieplan dat de NMa begin oktober 2007 presenteerde aan de Minister van Economische Zaken. De toezichthouder dringt aan op verbetering van de spelregels en transparantie op de gasmarkt. Ook hier is verdere integratie van de markten in Noordwest-Europa noodzakelijk, aldus de NMA.
Categorie:
Tag(s):