donderdag, 26. april 2007 - 21:02

Nederlanders bewegen steeds meer

Amsterdam

Nederlanders zijn de afgelopen vijf jaar meer gaan bewegen. Bewoog in 2000 52 procent van de Nederlanders voldoende, in 2005 is dit gestegen naar 63 procent. Ook is het aantal mensen dat helemaal niet actief is gedaald van 9 naar 6 procent. Nederlanders zijn vooral actiever geworden in hun vrije tijd. Het aantal uur dat zittend of liggend wordt doorgebracht is echter niet afgenomen. Het blijft daarom nodig het bewegen te stimuleren, met name bij die groepen die lange perioden op de dag niet actief zijn, zoals kantoorwerkers en leerlingen.

Dit blijkt uit de resultaten van de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, die te vinden zijn in het nieuwe Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004-2005. Het Trendrapport is vanochtend aangeboden aan Rob de Vries, Directeur Sport van het Ministerie van VWS.

Met de Monitor Bewegen en Gezondheid meet TNO sinds 2000 hoeveel Nederlanders voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm stelt dat dertig minuten matig intensief bewegen op tenminste vijf dagen in de week nodig is voor een goede gezondheid. Sinds 2005
wordt ook de Fitnorm, minstens driemaal twintig minuten intensieve beweging per week, gehanteerd en 'goed gerekend'.

Werk (fysieke arbeid en woon-werkverkeer), school (gymlessen en speelkwartier) en huishoudelijk werk vormen de belangrijkste bronnen van alledaagse activiteit. De afgelopen jaren zijn Nederlanders vooral meer gaan bewegen in hun vrije tijd. Men is meer tijd gaan besteden aan tuinieren en klussen, sporten, wandelen en fietsen.

Toch is het aantal uur dat Nederlanders zittend of liggend doorbrengen de laatste jaren niet afgenomen: gemiddeld 6,5 uur per etmaal, los van de nachtrust. Een dergelijke inactieve leefstijl is een gezondheidsrisico op zich, ook al beweegt men verder voldoende. Een zittend beroep en de uren die de jeugd doorbrengt in de schoolbanken, achter de PC of voor de TV zijn redenen voor deze inactiviteit. Deze resultaten ondersteunen de keuze van de overheid om beweegcampagnes te blijven richten op onder meer werknemers en schoolgaande jeugd.
Categorie:
Tag(s):