maandag, 5. maart 2007 - 11:05

Nederlanders weten te weinig over hun pensioen

Den Haag

Nederlanders hebben geen inzicht in het eigen pensioen, dat ze straks bij pensionering tegemoet kunnen zien. Een groot deel van de werkzame bevolking heeft ook geen idee of er sprake is van een pensioengat en velen weten niet hoe dit berekend moet worden. Daarom neemt men nu ook geen maatregelen om hierin verandering te brengen. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd door TNS NIPO.

Tweederde (66%) van de Nederlanders maakt nu geen gebruik van de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen en de jaarruimte te benutten in de belastingaangifte. Onbekendheid met de eigen pensioensituatie en de fiscale mogelijkheden om bij te sparen voor het pensioen liggen hieraan ten grondslag.

Slechts 18% van de bevolking heeft vertrouwen in het nieuwe kabinet en gelooft dat pensioenen hoger op de agenda zullen komen in de komende kabinetsperiode. Dit ondanks het feit dat men een cruciale rol ziet voor de overheid om de impasse rond het pensioenbewustzijn te doorbreken met pro-actieve voorlichting.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd onder ruim 500 werkzame Nederlanders tussen 18 en 65 jaar maakt duidelijk dat slechts 22% van de Nederlanders van de mogelijkheid gebruik maakt om fiscaal vriendelijk bij te sparen voor het pensioen.

In de meeste gevallen (61%) wordt deze groep daarbij geholpen door een adviseur. Slechts één op de vijf personen, die gebruik maken van de jaarruimte, geeft aan in staat te zijn deze ruimte zelf te kunnen berekenen. Van de mensen die geen gebruik maken van de aangifte zegt slechts 6% dat dit komt omdat er geen financiële middelen voor beschikbaar zijn.
Categorie:
Tag(s):