donderdag, 7. juni 2007 - 17:57

Netwerk sociale cohesie signaleert etnische spanningen

Heerlen

Het netwerk sociale cohesie Parkstad Limburg is vandaag officieel van start gegaan. Burgemeester Toine Gresel van Heerlen en Jos Som van Kerkrade hebben het netwerk officieel geïnstalleerd. Op dat moment tekenden FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, en de coördinator van het netwerk, Cecile Weijs (Centrum voor diversiteit), een convenant.

Het netwerk sociale cohesie bestaat uit acht leden, waarvan zes personen een Marokkaanse herkomst hebben. Het gaat om ‘sleutelfiguren’ met uiteenlopende achtergronden uit de hele regio. Zes leden komen uit Heerlen en twee uit Kerkrade. Het gaat om mannen, vrouwen, jongeren, ouders, gehuwden en singles uit alle buurten.

Het netwerk sociale cohesie legt zich toe op het signaleren van (etnische) spanningen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, en het wegnemen daarvan. Dit gebeurt door het op gang brengen van een dialoog, contacten organiseren, onderliggende oorzaken opsporen en oplossingsrichtingen aan te geven. Ook vestigt het netwerk de aandacht op geslaagde voorbeelden van cohesie-bevorderend optreden.

In de regio Parkstad Limburg is het netwerk sociale cohesie al een half jaar bezig met een pilot. In die periode kreeg het netwerk onder meer signalen dat groepen allochtone jongeren geweigerd worden bij horecagelegenheden. Maar ook kwamen er signalen van allochtone jongeren die niet geweigerd worden. In samenspraak met gemeente, horecaondernemers, bewonersraad, jongeren en mogelijke andere betrokkenen organiseert het netwerk nu een dialoog om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het gaat niet om een dader/slachtoffer discussie, maar veel meer om de dialoog: vertellen over de ervaringen en een mogelijke aanpak bespreken.

Ook zijn er signalen van allochtone ouderen die in een isolement verkeren. Ze doen weinig aan beweging, weten weinig van gezond leven en vinden geen aansluiting bij bestaande voorzieningen. Het netwerk kijkt wat het aanbod is voor deze mensen. Is het onvoldoende, dan gaat het Centrum voor Diversiteit op zoek naar gerichte mogelijkheden om dit isolement te kunnen doorbreken.
Provincie:
Tag(s):