donderdag, 7. juni 2007 - 14:04

Niet kappen maar snel herbouwen

Doorwerth

De Actiegroep Dorpsbos wenst dat de afgebrande gymzaal in Doorwerth zo spoedig mogelijk wordt herbouwd op de oude plek, en niet in het Dorpsbos. Een gymzaal en het Dorpsbos zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen die Doorwerth gewoon niet kan missen.

De ontwikkelingsplannen van het college dreigen het Dorpsbos voorgoed te ruïneren. Het behoud van het Dorpsbos kan aan die nieuw te realiseren plannen juist een extra meerwaarde geven.

Doorwerth is een dorp met een verhaal, een nederzetting in het eikenhakhout. Het bos is tot in de dorpskern goed zichtbaar. Een eigen verhaal, een eigen identiteit. Het Dorpsbos staat symbool voor het unieke karakter van Doorwerth. Jaar na jaar wordt het bos zichtbaar ouder en mooier. Actiegroep Dorpsbos zet zich in om dit bos te behouden, en de waarde van het groen in de gemeente veel nadrukkelijker te erkennen.

Landelijk staat het belang van groen hoog op de agenda. Dat werd deze week weer onderstreept op de conferentie “Groen om de hoek�, waar minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid pleitte voor bereikbaar groen op loopafstand voor iedereen. In en om Doorwerth is geen gebrek aan bos. Tenminste: zolang je maar oud genoeg bent of voldoende goed ter been om het dorp uit te kunnen lopen volgens de actiegroep. Het Dorpsbos, dat tot in het centrum van Doorwerth doordringt, wordt intensief gebruikt door de bewoners.

Het college lijkt volgens de actiegroep met haar besluiten geen enkel oog te hebben voor de waarde van het bos. Tot twee maal toe hebben de raadsfracties aangegeven dat zij snelle herbouw wensen van de gymzaal op de oude plek. Het college houdt vast aan een plek in het bos.

In de “Minivisie Doorwerth Centrum� heeft het college geprobeerd om aan te geven waarom de gymzaal in het bos moet. Volgens de actiegroep is zij in het geheel niet geslaagd. Er blijken veel plannen te zijn met het centrumgebied van Doorwerth, maar niets ligt vast. Zo is er een woon-zorgcomplex voor ouderen gepland. Voor velen onder hen zal het Dorpsbos het enige bereikbare groen zijn. Dat geldt ook voor de vele kleine kinderen in de wijk en van de basisscholen.

Op dit moment onderzoekt Wethouder Peek alternatieve locaties voor de gymzaal. Hij heeft beloofd dat deze alternatieven in samenspraak met bewoners, scholen en andere betrokkenen zouden worden ontwikkeld. Er is volgens de actiegroep tot op heden nog niets van het college vernomen. Er worden ook nu weer alle plannen zonder interactie met bewoners en betrokkenen achter gesloten deuren voorbereid volgens Actiegroep Doornbos.

Aanstaande maandagavond 11 juni worden de plannen van het college rond het centrum van Doorwerth door Wethouder Heinrich bekend gemaakt in een bijeenkomst in de Poort van Doorwerth. Actiegroep Dorpsbos zal ook hier strijden voor het dorpsbos en naar voren brengen dat de bewoners interactief betrokken hadden moeten worden bij deze plannen. Nu worden zij alleen achteraf geïnformeerd. Actiegroep Dorpsbos roept alle belanghebbenden op om aanstaande maandagavond aanwezig te zijn bij de presentatie. Zodat niemand achteraf geconfronteerd kan worden met voldongen feiten.

Ondertussen wordt de herbouw van de gymzaal steeds uitgesteld, tot groot verdriet van de schoolkinderen en de gymnastiekvereniging. Actiegroep Dorpsbos pleit voor snelle herbouw van de gymzaal op de oude plek. Bovenal zal de Actiegroep Dorpsbos zich blijven inzetten voor het behoud van het Dorpsbos en de erkenning van het belang van het groen in het dorp.
Provincie:
Tag(s):