vrijdag, 2. maart 2007 - 11:25

Nieuw entreegebouw voor Paleis het Loo

Apeldoorn

Van 10 maart tot en met 15 april aanstaande is in het Stallencomplex van Paleis Het Loo een presentatie te zien van schetsvoorstellen en maquettes voor een nieuw te bouwen entreegebouw.In 1984 werd Paleis Het Loo, na een grondige restauratie waarbij de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk werd hersteld, als nationaal museum opengesteld voor publiek.

Vanaf dat moment fungeert het gebied bij het uit 1909 daterende stallencomplex, met de paardenstallen, de koetshuizen, het theepaviljoen en het kassagebouw, als de feitelijke entree voor de vele duizenden bezoekers.

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Paleis Het Loo heeft de Rijksgebouwendienst het atelier Rijksbouwmeester gevraagd om een architect voor te dragen voor een nieuw entreegebouw. De huidige voorziening voldoet namelijk in vele opzichten niet meer aan de gestelde eisen. Onder een krappe overkapping moet in de buitenlucht een toegangsbewijs worden gekocht. Een eerste opvangmogelijkheid voor de bezoekers met een ontvangstruimte voor groepen, deugdelijk sanitair en andere voorzieningen ontbreekt.

Vijf vooraanstaande architectenbureaus zijn uitgenodigd om een schetsvoorstel te vervaardigen voor een nieuwe ruimte, die plaats moet bieden aan de zojuist genoemde publieksvoorzieningen en aan een depot voor een deel van de museumcollectie. Ook werd een visie gevraagd op de positie van het entreegebouw, op mogelijke functionele relatie(s) met het theepaviljoen, bereikbaarheid van het gebouw en de omvang en verschijningsvorm. Speciale aandacht diende te worden besteed aan de historische omgeving, waarin het gebouw een plek moet krijgen en de specifieke functies ervan.

De volgende vijf architectenbureaus hebben hiervoor schetsvoorstellen ontwikkeld: Wiel Arets architects, MVRDV, Neutelings Riedijk architects, UN studio en Architectenbureau K. van Velsen. Op 29 november jongstleden hebben zij hun voorstellen toegelicht voor een beoordelingscommissie, die unaniem de voorkeur heeft gegeven aan het voorstel van Architectenbureau K. van Velsen. Het ligt in de bedoeling, dat dit plan in nauw overleg met de opdrachtgever nader wordt uitgewerkt en dat het nieuwe entreegebouw in de loop van 2009 gerealiseerd zal zijn.
Provincie:
Tag(s):