donderdag, 31. mei 2007 - 9:57

Nieuw havenmanagement-systeem van HITT voor Zeeland Seaports

Met de aanschaf van een nieuw havenmanagementsysteem bereidt havenautoriteit Zeeland Seaports uit Terneuzen zich voor op de toekomstige ontwikkelingen in de Zeeuwse havens.Een goed havenmanagementsysteem is niet meer weg te denken in het dagelijks werk binnen Zeeland Seaports.

Het ondersteunt de scheepvaartbegeleiding in de havens, de financiële afhandeling van haven- en kadegelden en de informatie-uitwisseling met derden, zoals agenten, dienstverleners en andere overheden.

Het huidige systeem, het Zeeuws Haven Informatie Systeem, is actief sinds 1997 en gezien de snelle veranderingsprocessen in de haven, inmiddels verouderd.

In 2006 is een Europese aanbestedingsprocedure gestart om te komen tot de aanschaf van een nieuwe softwareapplicatie. Uiteindelijk is gekozen voor het pakket KleinPort van de firma HITT uit Apeldoorn die samen met haar Canadese zusterbedrijf Klein Systems Group (Vancouver) zal zorgen voor de realisatie van dit project.

Voordeel van deze applicatie is dat het zonder al te veel maatwerk uitgevoerd kan worden. Daarnaast is het eenvoudig aan te passen en uit te breiden wanneer nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Het belangrijkste kenmerk is echter dat het nieuwe systeem zal worden ingezet als zogenaamd Port Community Systeem. Dat wil zeggen dat niet alleen Zeeland Seaports het pakket zal gaan gebruiken maar ook agenten die via het systeem diensten als loodsen, slepers, vastmakers en afvalinzamelaars kunnen bestellen. Daarnaast kunnen zij er hun administratieve verplichtingen richting bijvoorbeeld douane en Koninklijke Marechaussee mee afhandelen.

Zo zal het systeem uiteindelijk ten dienste staan van Zeeland Seaports op 4 locaties en daarnaast nog van 45 externe gebruikers. Met recht kan dan gezegd worden dat het nieuwe HMS een uiterst belangrijk communicatiemiddel in de haven wordt.

Zeeland Seaports is na de Amsterdamse havenautoriteiten het tweede havenbedrijf in Nederland wat voor KleinPort heeft gekozen. Verder maken onder andere de havens van Dublin en Sjanghai gebruik van een versie van KleinPort. Daarnaast levert HITT wereldwijd nog diverse andere verkeersleidingprogramma’s voor haven en luchtvaart.

Het systeem zal binnen 2 jaar operationeel worden opgeleverd en kost rond de 2 miljoen euro, inclusief 3 jaar onderhoud.
Provincie:
Tag(s):