dinsdag, 13. november 2007 - 14:26

Nieuw-Lekkerland werkt toe naar herindeling in Alblasserwaard

Nieuw-lekkerland

De gemeente Nieuw-Lekkerland kiest voor gemeentelijke herindeling met de twee gemeenten Liesveld en Graafstroom in de Alblasserwaard. Dat heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 oktober 2007 in meerderheid besloten. SGP (3 zetels), Christenunie (3 zetels) en VVD (2 zetels) stemden voor. De PvdA (4 zetels) en het CDA (1 zetel) hebben een voorkeur voor herindeling met Alblasserdam en stemden tegen.

De samenvoeging met de beide gemeenten in de Alblasserwaard moet in 2010 een feit zijn. In de tussentijd gaan de ambtenaren van de drie gemeenten al met elkaar op in één nieuwe, gezamenlijke organisatie. Dan volgt vóór 1 januari 2010 ook de bestuurlijke samenvoeging met verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente. Het principebesluit voor herindeling met Liesveld en Graafstroom betekent niet dat het gemeentebestuur de ogen sluit voor alternatieven: als zou blijken dat intensief samenwerken met de twee genoemde gemeenten in de Alblasserwaard toch beter uit zou kunnen pakken, dan houdt het bestuur die mogelijkheid nadrukkelijk open.

Uiteindelijk gaven het belang van de burger – het behouden en de bereikbaarheid van goede voorzieningen - en de sterkere gedeelde identiteit bij herindeling met Liesveld en Graafstroom de doorslag. Beide gemeenten onderschrijven de noodzaak om samen te werken en sluiten een mogelijke gemeentelijke herindeling niet uit.

De partijen die voor de herindeling in de ‘oostelijke variant’ kiezen noemen als zwaarwegende argumenten vooral de gedeelde identiteit in de Alblasserwaard – van ‘koopman en dominee’, zoals de fractievoorzitter van de SGP P. de Gruijter deze karakteriseerde – en het groene en agrarische karakter. Fractievoorzitter F. Damsteegt van de Christenunie had het ook over het ‘klein houden van de afstanden’ binnen de nieuw te vormen gemeente. VVD-fractievoorzitter D. Laman kiest in zijn rol als volksvertegenwoordiger voor de oostelijke variant, ‘omdat de meerderheid van de bevolking daarvoor kiest’.

De voorstanders van de herindeling in westelijke richting baseren zich in hun keuze op zorg voor het behoud van het werelderfgoed Kinderdijk – ‘Kinderdijk zal, als we voor het oosten kiezen van ons worden afgepakt’, aldus fractievoorzitter Viergever van de PvdA. Ook de financieel-economische kansen bij herindeling met Alblasserdam zijn een belangrijk argument, ook in het licht van de samenwerking met de Drechtsteden. CDA-fractievoorzitter E. Breedveld sprak van de ‘sterk verbonden relaties’ tussen beide gemeenten.

In februari 2008 zal de gemeenteraad besluiten over een definitief uitgewerkt voorstel.
Provincie:
Tag(s):