woensdag, 5. december 2007 - 16:47

Nieuwe ‘alcoholbus’ voor politie

Middelburg

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) voorziet alle politieregio’s en het KLPD van een nieuwe alcoholbus. De alcoholbussen leiden tot een efficiënter verloop van alcoholcontroles, omdat in de bus ademanalyseapparatuur aanwezig is.

Verdachten die boven de wettelijke limiet blazen, hoeven dus niet meer onder begeleiding van agenten naar het politiebureau te worden gebracht waar normaliter de ademanalyseapparatuur staat. Dat bespaart de politie veel tijd, zodat meer capaciteit overblijft voor de daadwerkelijke alcoholcontroles.

Jaarlijks vallen nog altijd ruim honderd doden en duizenden gewonden doordat mensen met drank op achter het stuur zitten. Het BVOM wil die verkeersonveilige situatie aanpakken.

In totaal worden in de maand december 25 alcoholbussen over het land verspreid. Traditioneel controleert de politie in de feestmaand december intensief op alcoholgebruik in het verkeer.

Landelijk verkeersofficier en Hoofd van het BVOM mr. J. Spee zal de eerste alcoholbus op donderdag 6 december aanbieden aan de korpschef van de regiopolitie Zeeland, de heer F. Goudswaard. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Zeeuwse Commissaris van de Koningin en voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, mevrouw K. Peijs en Officier van Justitie van het arrondissementsparket Middelburg, mevrouw E. Bethlehem.
Provincie:
Tag(s):