vrijdag, 2. februari 2007 - 9:58

Nieuwe bedrijventereinen zijn niet meer nodig

Utrecht

Overheden verspillen open groen ruimte door onnodige bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande terreinen te laten verpauperen. Dat blijkt uit het benchmarkrapport Zuinig op Ruimte, een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties. De Natuur en Milieufederatie Utrecht doet een een dringende oproep aan de provincie Utrecht om deze ruimteverspilling te stoppen.

In Utrecht komt het dreigende overschot aan bedrijventerreinen overeen met het gemiddelde van alle provincies. De huidige voorraad uitgeefbaar terrein (411 ha.) is op dit moment groter dan de totale vraag tot 2020 (200 ha.). Tegelijkertijd liggen er bij de gemeenten nog veel plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Als deze daadwerkelijk gerealiseerd worden, betekent dat niet alleen een groot overschot aan terreinen, maar vooral ook een onnodig beslag op de groene ruimte en een verdere toename van de leegloop en veroudering van bestaande terreinen.

Nu al heeft een derde van de terreinen in Nederland te maken met veroudering en leegstand, in Utrecht is dat zelfs 40%. Er liggen verschillende plannen voor herstructurering, maar het tempo die te realiseren zal te laag zijn om verdere veroudering te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):