zaterdag, 9. juni 2007 - 10:52

Nieuwe bestemmingsplannen Geulle & Ulestraten

Meerssen

De kernen Geulle en Ulestraten krijgen elk een nieuw bestemmingsplan.
De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. Voor zowel Geulle als Ulestraten gelden op dit moment een groot aantal kleinere bestemmingsplannen. Door het ontwikkelen van één nieuw bestemmingsplan per kern worden de regels en (afdoenings)procedures hetzelfde en een stuk duidelijker en eenvoudiger.

In een bestemmingsplan wordt het gebruik van gronden en opstallen geregeld. Het bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde dorpskern of gebied mag gebeuren. Het plan geeft bijvoorbeeld aan waar winkels, horeca of bedrijven gevestigd mogen worden, maar ook waar uitsluitend mag worden gewoond. Daarnaast bevat een bestemmingsplan regels over de maximale hoogte en breedte van bijvoorbeeld woningen en andere gebouwen. Een bestemmingsplan is wettelijk bindend voor iedereen.

Om bewoners en andere belangstellenden vroegtijdig te informeren en te betrekken bij het ontwikkelen van de nieuwe bestemmingsplannen organiseert de gemeente Meerssen twee informatiebijeenkomsten. Het gemeentebestuur nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn.

Bestemmingsplan Geulle (inclusief Brommelen / Moorveld)
Informatieavond: maandag 11 juni 2007, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis De Kleiaove, Kleivelderweg 7 in Geulle.

Bestemmingsplan Ulestraten (incl. Schietecoven)
Informatieavond: dinsdag 12 juni 2007, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Huppel, Dorpstraat 1 in Ulestraten.

Tijdens de informatiebijeenkomsten worden de inventarisatiekaarten van de betreffende gebieden gepresenteerd en worden de ruimtelijke facetten van de gebieden besproken.

Daarnaast krijgt u een toelichting op het achterliggende beleid en de gemaakte keuzes. Uiteraard krijgt u alle gelegenheid vragen te stellen.

Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl kunt u de kaarten van (de begrenzing van) beide plangebieden raadplegen. Als u niet over internet beschikt, kunt u contact opnemen met projectleider mevrouw ir. Renée Kuppers, tel. 043-3661705, of de heer Bert Reijnders, 043-3661692 (in de ochtenduren).
Provincie:
Tag(s):