donderdag, 29. november 2007 - 12:02

Nieuwe impuls Klimaatbeleid gemeente Delfzijl

Delfzijl

Wethouder Roel van der Molen gaat namens de gemeente Delfzijl het Energieakkoord Noord Nederland ondertekenen. Met dit akkoord geeft de gemeente aan zich tot 2020 extra in te spannen om de doelstellingen van Europa en Nederland op het gebied van klimaat en energie te realiseren.

Het Energieakkoord Noord is een stimulans voor het Klimaatbeleid in Delfzijl. Ondertekening geeft de gemeente Delfzijl de mogelijkheid te profiteren van onderzoek en ondersteuning bij beleidsontwikkeling en utvoering van Klimaat- en Duurzaamheidbeleid. Het akkoord is een initiatief van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de provincie Noord-Holland en de ministers van EZ en VROM.
Provincie:
Tag(s):