dinsdag, 27. februari 2007 - 14:59

'Nieuwe kabinetsleden hebben geen nevenfuncties'

Den Haag

Tijdens de kabinetsformatie 2007 heeft formateur Balkenende met alle kandidaat-ministers en -staatssecretarissen gesprekken gevoerd over onverenigbare financiële en zakelijke belangen en nevenfuncties. Dat schrijft minister-president Balkenende maandag 26 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

Formateur Balkenende voerde de gesprekken met de kandidaat-bewindslieden aan de hand van de regels die daarvoor op 20 december 2002 zijn opgesteld. Alle ministers en staatssecretarissen hebben verklaard dat zij alle betaalde en onbetaalde (neven)functies hebben neergelegd voorafgaand aan de beëdiging van het kabinet.

Een aantal bewindspersonen heeft een regeling getroffen voor bepaalde financiële en zakelijke belangen die het risico van (schijnbare) belangenverstrengeling in zich dragen.
Provincie:
Tag(s):