woensdag, 5. december 2007 - 15:43

Nieuwe kustwacht-vliegtuigen voor Defensie

Den Haag

Op dinsdag 11 december draagt staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat twee nieuwe Kustwachtvliegtuigen over aan minister Van Middelkoop van Defensie. De vliegtuigen, type Dornier 228-212, worden door het Kustwachtcentrum ingezet bij dienstverlenende en handhavende taken in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Ook worden de vliegtuigen ingezet bij het opleiden van defensiepersoneel. De overdracht van de vliegtuigen past binnen de nieuwe samenwerking van zeven ministeries in Kustwachtverband, waarbij de Kustwacht eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft.

De vliegtuigen vervangen de Dornier PH-MNZ die meer dan 15 jaar in dienst is geweest. In de vliegtuigen volgen waarnemers van Rijkswaterstaat, de Algemene Inspectiedienst, de Douane, het Korps Landelijke Politiediensten en de Koninklijke Marechaussee wat er op zee gebeurt op bijvoorbeeld het gebied van milieu en scheepvaart. De Dorniers worden ook ingezet bij incidenten en reddingsacties door de Kustwacht.
Provincie:
Tag(s):