woensdag, 14. november 2007 - 21:34

Nieuwe maatregelen leefbaarheid rondom ‘t IJ

Breda

Een alcoholgebruikersruimte in ‘t IJ, verruiming van de openingstijden van de gebruikersruimte voor drugsgebruikers, aanpassing van de toegangstijden van de dag- en nachtopvang en verruiming van de gebruikersregeling van de nachtopvang, zodat passanten langer van deze opvang gebruik kunnen maken.

Dat zijn enkele voorbeelden van maatregelen die de gemeente samen met de Beheergroep ’t IJ neemt om de leefbaarheid en veiligheid rondom ’t IJ te vergroten. Uit metingen van de Beheergroep blijkt namelijk dat het aantal inbraken in woningen en bedrijven is afgenomen, maar dat de overlast van zwerfvuil, drugs en zwervers is toegenomen.

Om de overlast verder terug te dringen, willen de gemeente en Beheergroep ’t IJ ook dat de activiteiten van straatteam ’t IJ worden uitgebreid. Dat betekent dat méér medewerkers op straat gaan werken, aangevuld met veiligheidsmedewerkers. Zij richten zich dan vooral op het gebied rondom ’t IJ, het stationsgebied en Fellenoord. Momenteel werkt het straatteam op aanvraag. Het uitgebreide straatteam wordt structureel ingezet.

De maatregelen worden in 2008 van kracht, maar gelden voorlopig voor één jaar. Voor de uitvoering is €100.000,- in de gemeentebegroting 2008 opgenomen.

De beheergroep ’t IJ is in september 2006 geïnstalleerd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van SMO Breda, Novadic-Kentron, Politie, Bedrijvenvereniging De Mark, omwonenden van ’t IJ, passantenraad ’t IJ en de gemeente. Het doel van de beheergroep is het leveren van een bijdrage aan het voorkomen en het bestrijden van overlast, zodat de passantenopvang goed kan functioneren in de wijk. De beheergroep heeft daartoe een beheerplan vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):