woensdag, 24. januari 2007 - 9:58

Nieuwe mogelijkheden met baangarantie

Het SZW-samenwerkingsdienst Veendam-Pekela heeft in samenwerking met SB&A uit Vaassen een nieuw initiatief ontwikkeld. Het initiatief houdt in om 30 inwoners uit de gemeente Veendam-Pekela de mogelijkheid te bieden een vaste baan te verwerven nadat zij een gedegen opleiding hebben gevolgd. SB&A heeft de opdracht gekregen om per 1 januari 2008 om 30 medewerkers aan te trekken. Deze 30 medewerkers zullen ingezet worden als gas-waterfitter en als monteur laagspanning.

In samenspraak met het SZW-samenwerkingsverband is gekozen om werkzoekenden uit de gemeente te benaderen en voor deze groep een speciaal opleidingsprogramma te organiseren. Gekozen is voor een gedeeltelijke theoretische en een gedeeltelijke praktijkopleiding. De theoretische opleiding zal verzorgd worden door het Noorderpoortcolllege; het praktische gedeelte vindt plaats bij Baas Infra Services. De opleiding duurt in totaal 9 maanden. In deze 9 maanden zullen de deelnemers ook praktijkgerichte stages lopen op hun toekomstige werkplek.

Op 15 januari heeft de ‘’aftrap’’ plaatsgevonden met de eerste grote voorlichting voor geselecteerde kandidaten. Van de 35 aangeschreven personen kwam 85 % naar deze informatiebijeenkomst. Een uitzonderlijk hoog percentage! Op 31 januari zal de tweede informatieronde plaatsvinden. Kandidaten met een WWB uitkering kunnen zich zelf ook aanmelden via de sociale dienst van de gemeenten Veendam en Pekela.

Op 22 en 25 januari zullen de eerste individuele gesprekken plaatsvinden. In de maand februari zullen de geselecteerde kandidaten deelnemen aan een onderzoek volgens de methode van EVC. EVC staat voor: eerder verworven competenties. Op individuele basis zal nagegaan worden wat nu in feite de verworven kennis en vaardigheden van de deelnemers zijn. Per 1 maart begint de vakopleiding, een combinatie van theorie en praktijk. Daarnaast zullen de deelnemers tijdens de opleiding via korte stages kennismaken met hun toekomstige werkgever en collega’s. Na een succesvolle afsluiting van de opleiding starten de kandidaten bij Baas Infra Services met een vaste baan per 01-01-2008.

Voor SB&A te Vaassen is het project in Veendam-Pekela de eerste invulling van de opdracht om in totaal 120 medewerkers –verspreid over Nederland- te werven.
Provincie:
Tag(s):