vrijdag, 6. april 2007 - 1:03

Nieuwe polderschuur Noordoostpolder

Emmeloord

De schokbetonschuur is decennialang zeer kenmerkend voor het landschap van Noordoostpolder. Destijds was deze bouwstijl zeer innovatief: een nieuw materiaal, dat voor een groot deel in de fabriek gemaakt werd en ter plekke opgebouwd. Helaas is de schokbetonschuur steeds minder van deze tijd. Daarom worden ze steeds vaker vervangen door schuren die wel genoeg ruimte bieden, bijvoorbeeld aan moderne installaties. Daarom wil de gemeente op zoek naar ‘de Nieuwe Polderschuur’, in overleg met de bouw- en agrarische sector.

De nieuwe polderschuur wordt uiteraard niet verplicht bij bouwplannen. Maar de gemeente wil agrariërs met uitbreidingsplannen wel een aantrekkelijk alternatief bieden. Daarom moet een nieuw ontwerp aan een aantal voorwaarden voldoen: snel te bouwen, betaalbaar, in verschillende maten enzovoorts. Maar bovenal moet het ontwerp recht doen aan de historische, culturele en ecologische waarden van het landschap. De gemeente en Landschapsbeheer Flevoland hebben een bureau in de arm genomen om deze voorwaarden goed te onderzoeken en te omschrijven.

Het is de bedoeling dat het ontwerp tegen gereduceerd tarief of zelfs gratis aan agrariërs ter beschikking wordt gesteld. Ook zal de gemeente de vergunningprocedure inkorten, waardoor dit ontwerp schuur snel gerealiseerd kan worden. Het initiatief van de nieuwe polderschuur is een vervolg op het vaststellen van de “Kwaliteitskaart Noordoostpolder – Urk� en de Belvedère-uitwerking.
Provincie:
Tag(s):