vrijdag, 4. mei 2007 - 0:48

Nieuwe structuurvisie voor Noordoostpolder

Emmeloord

Gemeente Noordoostpolder gaat een visie schrijven op de ontwikkeling van het gebied tot 2020 voor wonen, bedrijvigheid en toerisme. Deze structuurvisie vervangt de Planologische Kern Beslissing, Streekplan en Structuurplan. Het omgevingsplan van de provincie is een belangrijke basis voor de nieuwe structuurvisie. De gemeente wil de visie opstellen in samenspraak met de bevolking en betrokken instanties.

De komende maanden gaat een kleine projectgroep beschrijven hoe de nieuwe structuurvisie tot stand moet komen, en op welke manier de bevolking wordt betrokken. De bedoeling is dat de nieuwe structuurvisie er ligt in 2008.
Provincie:
Tag(s):