dinsdag, 20. november 2007 - 20:37

Nieuwe vergunning asfaltcentrale Meppel

Meppel

Gedeputeerde staten hebben Heijmans Wegenbouw B.V. dinsdag opnieuw een milieuvergunning in het vooruitzicht gesteld voor de bouw van een asfaltcentrale op bedrijventerrein Oevers D in Meppel. Het nadere onderzoek dat op last van de Raad van State moest worden gedaan is afgerond. Het onderzoek heeft niet tot andere inzichten geleid. Dinsdag heeft het college de ontwerpvergunning vastgesteld die nu de inspraakprocedure ingaat.

In december 2006 heeft de Raad van State een eerdere vergunning voor de bouw van de asfaltcentrale vernietigd. Dit was omdat de gevolgen voor de luchtkwaliteit onvoldoende waren onderzocht. Ook bestonden onduidelijkheden over geluidnormen.

Inmiddels heeft Heijmans in overleg met de provincie nader onderzoek laten doen naar de lucht-, geur-, geluid en stofaspecten. Ook heeft de gemeente Meppel door TNO onderzoek laten doen naar de fijnstofconcentraties in de omgeving.

De ontwerpvergunning komt nu voor iedereen ter inzage te liggen. De bouw van de centrale kan pas van start gaan als de bezwaar- en beroepsprocedures helemaal zijn afgerond. Op dat moment wordt de vergunning onherroepelijk.
Provincie:
Tag(s):