zaterdag, 24. februari 2007 - 0:24

Nieuwe visie voor Markermeer en IJmeer

Lelystad

Gedeputeerde Andries Greiner (Ruimtelijke Ordening) van de provincie Flevoland en gedeputeerde Ton Hooijmaijers (Ruimtelijke Ordening) van Noord-Holland hebben de website www.markermeerijmeer.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst die de start markeert van een ambitieus traject. Flevoland en Noord-Holland gaan in opdracht van het Rijk een langetermijnvisie opstellen voor het Markermeer en IJmeer.

Hoe willen wij dit gebied ontwikkelen? Mogen er woningen komen, is het puur voor de natuur, hoe zorgen we ervoor dat het waterpeil niet te hoog wordt, kan er een brug of een tunnel voor het openbaar vervoer van Amsterdam naar Almere worden aangelegd? Zijn er nog alternatieven voor een betere bereikbaarheid?

Belangrijke uitgangspunten zijn in ieder geval dat de natuur wordt verbeterd en dat de vogels voldoende beschermd worden. De bijzondere natuur in het Markermeer en IJmeer gaat namelijk hard achteruit. Kuifeenden, nonnetjes en driehoeksmossels komen steeds minder voor.

Bij de ontwikkeling van het IJmeer en Markermeer zijn veel mensen en organisaties betrokken. Zij zijn van harte uitgenodigd mee te denken over de toekomst van dit gebied. Dat kan via bijeenkomsten en door mee te discussiëren via de website www.markermeerijmeer.nl. U vindt de site via deze link

Op de website is onder meer informatie te vinden over het project, de organisatie en de geschiedenis.
Provincie:
Tag(s):