vrijdag, 12. januari 2007 - 13:19

Nieuws op internet steeds belangrijker

Enschede

Het percentage Nederlanders dat regelmatig huis-aan-huis kranten gebruikt om op de hoogte te blijven van het nieuws is sinds 2004 gestegen van 41 procent naar 49 procent. Internet wordt in 2006 door 75 procent van de Nederlandse bevolking regelmatig gebruikt voor het nieuws, ten opzichte van 67 procent in 2005.

Via televisie, radio en kranten wordt ieder jaar minder nieuws verzameld. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Dagblad Monitor 2006 van Newcom Research & Consultancy BV.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de
tevredenheid over kranten in 2006 onder dagbladabonnees gestegen is, ten opzichte van het voorgaande jaar. Gemiddeld geeft de Nederlandse dagbladabonnee zijn krant een rapportcijfer van 7.5 (7.3 in 2005). Ook zijn abonnees positiever geworden over het imago van kranten. Zo wordt de krant vaker actueel (92 procent), vertrouwd (89 procent), betrouwbaar (85 procent) en van hoge kwaliteit (68 procent) gevonden dan in 2005.

Het percentage niet-abonnees dat aangeeft nooit een abonnement op een krant te zullen nemen is sinds 2004 gestegen van 30 naar 36 procent. De belangrijkste redenen om geen abonnement op een krant te hebben, zijn drie jaar achtereen de hoogte van de abonnementsprijs (58 procent) en het feit dat men genoeg heeft aan nieuws via TV (49 procent) en internet (47 procent).

Hoewel de opzegkans onder zowel abonnees van regionale als van landelijke dagbladen nog steeds behoorlijk is, lijkt de tendens dat ze aan het stabiliseren is. Onder sommige (deel)groepen is de opzegkans zelfs aan het dalen. De opzegkans onder lezers van regionale dagbladen is bijvoorbeeld sinds 2005 gedaald van 9 naar 7 procent.

Mediagebruik
Verder blijkt uit het rapport dat de meeste Nederlanders (88 procent) de TV regelmatig gebruiken om aan nieuws te komen, gevolgd door het internet (75 procent). De TV, teletekst, radio en kranten lijken sinds 2004 steeds minder vaak gebruikt te worden voor nieuwsvergaring. Een stijging in gebruik is vooral te zien bij huis-aan-huis kranten en het internet. Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) geeft aan huis-aan-huis kranten te gebruiken voor het vergaren van nieuws, ten opzichte van 41 procent in 2004.

Aan de Dagblad Monitor 2006, die in september 2006
online is uitgevoerd, hebben ruim 1800 panelleden deelgenomen. De onderzoeksgroep vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.
Categorie:
Tag(s):