vrijdag, 16. februari 2007 - 12:40

Nijmeegse inburgeringstrajecten ook voor oudkomers

Nijmegen

Buitenlanders van buiten de Europese Unie die in Nederland willen blijven wonen, moeten voor een inburgeringsexamen slagen. Zonder dit inburgeringsdiploma krijgen zij geen permanente verblijfsvergunning. Zij zijn dat verplicht volgens de nieuwe Wet Inburgering die vanaf 1 januari van kracht is. De gemeente Nijmegen wil behalve deze buitenlanders ook allochtonen met een taalachterstand, die Nederlander zijn, laten inburgeren.

Het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen vindt voldoende kennis van de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis voor iedereen belangrijk om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dus zowel voor nieuwe immigranten als voor immigranten die niet volgens de nieuwe Wet Inburgering verplicht het inburgeringsdiploma moeten behalen.

Nijmegen biedt om die reden al langer inburgeringscursussen aan, ook voor immigranten die al de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen en volgens de nieuwe wet niet verplicht een inburgeringsexamen hoeven af te leggen. Het college van burgemeester en wethouders wil hier mee doorgaan.

Nijmegen biedt ook de komende jaren daarom zowel nieuwe immigranten als immigranten met een Nederlandse nationaliteit, die afhankelijk zijn van een uitkering, inburgeringscursussen aan. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van 270 euro.

De totale kosten worden geschat op 8,5 miljoen euro. Deze worden vergoed door het Rijk. Het Rijk vergoed alleen de kosten van cursisten die binnen twee jaar voor hun inburgeringsexamen slagen. Voor de kosten voor cursisten die voortijdig stoppen, draait de gemeente op.

De inburgeringswetgeving is na jaren voorbereiding vorig jaar november door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze nieuwe Wet Inburgering is het behalen van een inburgeringsexamen een voorwaarde geworden voor de verstrekking van een permanente verblijfsvergunning. In Nederland wonen echter ook immigranten die al wel over zo’n verblijfsvergunning beschikken, maar niet ingeburgerd zijn. Zij zijn op grond van de nieuwe wet niet verplicht een inburgeringsdiploma te halen.

Het Rijk verplicht gemeenten vanaf 1 april cursussen aan te bieden aan vluchtelingen en geestelijken. Daarnaast kan de gemeente geld aan het Rijk vragen om cursussen aan te bieden voor nieuwe immigranten met een uitkering. Voor bijvoorbeeld nieuwe immigranten die hier komen omdat ze met iemand met voldoende inkomen trouwen, wordt geen vergoeding meer gegeven. Zij zijn wel verplicht het inburgeringsdiploma te behalen.
Provincie:
Tag(s):