woensdag, 7. maart 2007 - 11:52

Nijmegen succesvol bij opsporing bijstandsfraude

Nijmegen

In 2006 fraude heeft de gemeente voor bijna vier miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. Dit resultaat is te danken aan de aangescherpte handhaving.In 2007 wordt deze aanpak voortgezet.Nijmegen voert sociaal beleid via twee sporen.

Enerzijds een ruimhartig minimabeleid. Daarvoor zijn in 2006 regelingen verruimd of in het leven geroepen, zoals het schoolfonds en het sport- en cultuurfonds. Ook is een campagne gestart om het gebruik van deze en andere regelingen voor inkomensondersteuning te bevorderen. Het andere spoor is strenge handhaving om misbruik van sociale voorzieningen te voorkomen. Uitkeringen en andere voorzieningen mogen alleen terecht komen bij mensen die er recht op hebben.

Het opsporen van fraude leidt tot terugvordering van onterechte uitbetalingen. Daarnaast levert het een een flinke besparing op. Want het ontdekken van fraude heeft beëindiging van de uitkering tot gevolg als de klant er geen recht (meer) op heeft. Dit kan de gemeente per klant duizenden euro’s aan bijstandsuitkering besparen. In 2006 ging het om een bedrag van 2,7 miljoen euro.

In 2006 zijn 1262 onderzoeken uitgevoerd. In 607 gevallen is daadwerkelijk fraude geconstateerd. Daarvan zijn 79 processen verbaal voor vervolging overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dit gebeurt altijd als het fraudebedrag hoger is dan 6000 euro. De meest voorkomende vormen van fraude betreffen samenwonen, partnerfraude en zwart werk naast de Wwb-uitkering. Nijmegen telde in 2006 in totaal gemiddeld circa 6000 bijstandsontvangers.

Voor de handhaving is het aantal medewerkers voor fraudepreventie tijdelijk uitgebreid, worden standaard bestandsvergelijkingen uitgevoerd bij aanvragen, is het maandelijks inkomstenbriefje opnieuw ingevoerd en vinden onderzoeken plaats op basis van risicoprofielen. In 2007 wordt de verscherpte aanpak van de handhaving voortgezet en wordt bij iedere nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering huisbezoek afgelegd.
Provincie:
Tag(s):