donderdag, 26. april 2007 - 16:13

Nijpels nieuwe voorzitter van Friese Wateralliantie

Friesland

Commissaris van de Koningin Nijpels is de nieuwe voorzitter van de Friese Wateralliantie, het strategisch samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Fryslân. Zij stimuleren sinds 1999 de ontwikkeling van de Friese watersector met een samenhangend programma van kennisontwikkeling, ontwikkeling van pilotprojecten en (buitenlandse) marktontwikkeling.

Onder de ruim 40 publiekprivate samenwerkingsprojecten van de Friese Wateralliantie met een omvang van € 150 miljoen vallen onder andere het topinstituut voor watertechnologie Wetsus, waterhergebruik in de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie en het Europese project voor de opwaardering van functies van stedelijk water (Water City International). De Kamer van Koophandel Friesland, Vitens, de gemeenten Leeuwarden en Sneek, Wetterskip Fryslân, het Cartesius Instituut, de Friese HBO-instellingen en Friese watertechnologiebedrijven zijn vertegenwoordigd in dit samenwerkingsverband. De ambitie is om Leeuwarden uit te laten groeien tot de Europese waterhub - het beste en grootste geïntegreerde watertechnologiecluster van Europa - en Noord-Nederland tot hot spot met nieuwe economische activiteiten die zijn gebaseerd op schoon water. De export van kennis, producten en diensten op watergebied moet bovendien sterk groeien.

Nijpels neemt vandaag het voorzitterschap over van gedeputeerde Piet Bijman bij de opening van het demonstratieproject decentrale waterzuivering in Sneek. In de wijk Duinterpen wordt een innovatieve waterzuivering getest, die afvalwater op wijk-, dorps of stadsniveau (tot 25.000 inwoners) kan zuiveren. Dit is een aantrekkelijke optie in gebieden, waar geen infrastructuur aanwezig is. Als de proef slaagt, zien de Friese bedrijven Landustrie en DMT goede exportmogelijkheden in met name Oost-Europa.
Provincie:
Tag(s):