vrijdag, 2. maart 2007 - 12:44

Nijpels roept jongeren op te gaan stemmen

Leeuwarden

Commissaris van de Koningin roept jongeren per brief op te gaan stemmen
Zo'n 30.000 jongeren in Fryslân ontvangen vandaag of morgen belangrijke post. Zij krijgen namelijk een brief van de Commissaris van de Koningin Ed Nijpels om hen aan te moedigen te gaan stemmen op 7 maart aanstaande. De aangeschreven jongeren mogen dan voor het eerst hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten. Bij elkaar zijn de 30.000 stemmen goed voor 5 zetels van de 43 die straks de nieuwe Staten gaan vormen.

Nijpels probeert in de brief de provinciale politiek dicht bij de jongeren te brengen. Hij haalt bijvoorbeeld thema's aan als jeugdzorg, sport en cultuur, milieu en openbaar vervoer. Hij nodigt de jongeren uit om hun stem over die onderwerpen te laten horen. Dat kunnen ze doen in hun eigen gemeente, maar ook in het mobiele stembureau dat speciaal voor de jongeren langs een aantal scholen in Leeuwarden rijdt. Daarvoor moeten ze overigens wel in Leeuwarden wonen of een stempas hebben aangevraagd bij hun eigen gemeente.

De Provincie Fryslân heeft voor de verkiezingen extra aandacht voor de jongeren. Zij wil proberen hen enthousiast te maken voor de provinciale politiek en de komende Statenverkiezingen. Zo is onlangs de zevende editie van het Fries Jeugdparlement geweest, waarin een aantal scholieren drie dagen lang met elkaar plannen hebben ontwikkeld. Voor de verkiezingen is Stembureau de Jong opgericht.

Stembureau de Jong is een samenwerkingsverband tussen de provincie Fryslân en Friese scholen. Aan dit project doen 70 jongeren (leeftijd 17-24 jaar) mee die de provincie adviseren bij de te ontwikkelen campagne. Doel van het project is om jongeren bij de aanstaande Statenverkiezingen te betrekken. Op www.joulud.nl kunnen de jongeren informatie vinden over de politieke partijen in Fryslân en hun programma's en kunnen ze de StemWijzer invullen. Daar staat ook hoe het stemmen in zijn werk gaat en waar het mobiele stembureau allemaal komt.
Provincie:
Tag(s):