maandag, 11. juni 2007 - 15:59

NNP: Keurmerk geeft kwaliteit aan

Groningen

Het Nationaal Platform Personenschade NNP is van mening dat het maandag gepresenteerde Keurmerk Letselschade aan het slachtoffer inzicht geeft welke kwaliteit van dienstverlening verwacht kan worden bij expertisebureaus en letselschadeadvocaten.

Het keurmerk stelt aan de genoemde beroepsgroepen eisen op het gebied van de behandeling van het slachtoffer door zijn belangenbehartiger. Het gaat hierbij niet om de inhoud van het dossier, maar om de communicatie met de cliënt en de kwaliteit van de dienstverlening.

Binnenkort presenteert het NPP zich als organisatie die de Gedragscode Behandeling Letselschade, opgesteld door de Universiteit van Tilburg, zal borgen en handhaven. De gedragscode reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers.

Gedragscode en keurmerk regelen binnen de letselschade ieder een ander gebied. Ze vullen elkaar in belangrijke mate aan. Grootste overeenkomst is, dat beide initiatieven het letselschadeslachtoffer de regie meer in eigen hand geven.
Provincie:
Tag(s):