dinsdag, 4. december 2007 - 17:18

'Nog onzekerheden over kosten JSF'

Den Haag

Het kabinet besluit in 2010 over vervanging van het militaire jachtvliegtuig F-16. De Joint Strike Fighter (JSF) is de belangrijkste kandidaat. Nederland heeft op dit moment beperkt inzicht in de totale kosten van het programma JSF. Weliswaar kunnen de Ministeries van Defensie en Economische Zaken (EZ) steeds meer informatie aan de Tweede Kamer verstrekken over kostenontwikkelingen bij dit project, maar onzekerheden blijven bestaan.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; stand van zaken september 2007' dat op dinsdag 4 december 2007 is gepubliceerd.

De Ministeries van Defensie en van Economische Zaken hebben de Tweede Kamer nog geen totaaloverzicht gegeven van alle kosten voor het JSF-programma. Dat is breder dan alleen het project JSF.

Zo neemt het Ministerie van Defensie bij de vervanging van de F-16 bijvoorbeeld niet de kosten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Italië, Nederland en Noorwegen mee en een subsidie die bedrijven in 2000 hebben ontvangen.

De Algemene Rekenkamer geeft daarom in dit rapport een voorzet voor zo'n overzicht, maar loopt op tegen het probleem van verschillende prijspeilen (jaren) en valuta. Kostenonderdelen zijn daardoor onvergelijkbaar. Mede daarom is onduidelijk wat een JSF Nederland gaat kosten.

De Algemene Rekenkamer verwacht niet dat het Ministerie van Defensie ooit een volledig en accuraat beeld krijgt van de kostprijs van een JSF-toestel. Dit komt omdat het Ministerie van Defensie, net als in 2006, beperkte toegang heeft tot informatie van de Amerikaanse hoofdaannemer Lockheed-Martin.

Kosteninformatie Joint Strike Fighter
De aanschafprijs staat nog niet vast. Van het type JSF dat de Koninklijke Luchtmacht op het oog heeft is de kale stuksprijs tussen oktober 2001 en december 2006 van $ 37,2 mln naar $ 47,6 mln opgelopen (prijspeil 2002). Het Ministerie van Defensie rekent met een gemiddelde kale stuksprijs van $ 50,6 mln (prijspeil 2005).

85 Nederlandse JSF’s
Het ministerie verwacht voor 85 toestellen € 3,6 mld uit te geven plus € 1,9 mld voor onder andere opleidingen, testapparatuur, aanpassing infrastructuur en BTW. Exploitatie van de vliegtuigen kost over een periode van dertig jaar volgens het Ministerie van Defensie nog eens € 9,1 mld. Het kabinet besluit in 2010 over de vervanging van de F-16
Provincie:
Tag(s):