donderdag, 8. maart 2007 - 22:11

Nog steeds te weinig vrouwen bij politietop

Amsterdam

Onder de titel 'Vrouwen naar de politietop!' was de Meervaart in Amsterdam vandaag gevuld met vrouwen uit het politiekorps. Deze studiedag, georganiseerd door het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit, werd gehouden om een nieuwe impuls te geven aan de doorstroom van vrouwen bij de Nederlandse politie.

Tijdens de studiedag zijn belangrijke stappen genomen om de doorgroei van vrouwen naar leidinggevende posities binnen de politie te bevorderen. Maar ook aan het beperken van de uitstroom van vrouwen is gedurende de dag de nodige aandacht besteed. Op dit moment bestaat 32% procent van het Nederlands Politiekorps uit vrouwen, waarvan 20 procent zich bezighoudt met uitvoerende taken.

De belangrijkste stap is het 'Meer-vaart protocol', dat aan het eind van de dag is overhandigd aan de aanwezige korpschefs of vertegenwoordigers van de regio's. In dit protocol zijn aanbevelingen opgenomen die bij zullen dragen aan het behoud en de doorgroei van vrouwen bij de politie. Een van de uitkomsten is dat vrouwen vooral zelf vanuit hun kracht moeten handelen. Dit vraagt in ieder geval de nodige inspanning van de
(korps)leiding. Verder dient de cultuur aangepast te worden (voor mannen) en zal het beleid enigszins moeten worden gewijzigd.

De aanwezige korpschefs hebben in ieder geval aangegeven het protocol te ondersteunen. Dit is een belangrijk signaal en een eerste stap in de goede richting. Het is echter geen vuurpijl, want het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit zal zich samen met de portefeuillehouder diversiteit in de Raad van Hoofdcommissarissen erop toezien dat alle korpsen zich het komende jaar inzetten om de in het protocol genoemde aanbevelingen vorm te geven en uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):