dinsdag, 29. mei 2007 - 12:01

Nomads niet verboden verklaard

Oirsbeek

Het openbaar ministerie heeft in november 2006 een verzoekschrift ingediend om de (Limburgse) Stichting Hells Angels Nomads in Oirsbeek verboden te verklaren en te ontbinden, met nevenverzoeken. De Stichting Hells Angels Nomads hiertegen een verweerschrift ingediend. De rechtbank is dinsdag tot het oordeel gekomen dat het openbaar ministerie niet aannemelijk heeft gemaakt dat de activiteiten van de Stichting Hells Angels Nomads in strijd met de openbare orde zijn

Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met de omstandigheid dat de Nomads, niet valt te vereenzelvigen met de “chapter� van de (wereldwijde) Hells Angels-organisatie.

Mede hierdoor kunnen de vele door het openbaar ministerie aangevoerde handelingen en gedragingen van individuele “members� van de Hells Angels en die van de “chapter� van de Hells Angels te Oirsbeek niet steeds aan de Stichting Hells Angels Nomads worden toegerekend als handelingen en gedragingen van die stichting.

De activiteiten die de Nomads wel kunnen worden toegerekend – kort gezegd: het ter beschikking stellen van een ruimte en daarmee gelegenheid geven voor het om het leven brengen van drie “members� en het daarna strippen en schoonmaken van de betreffende ruimte, zijn aan te merken als een eenmalig incident. Dit eenmalige incident, hoe ernstig ook, is niet voldoende om te oordelen dat de activiteiten van de Stichting Hells Angels Nomads in strijd met de openbare orde zijn.
Provincie:
Tag(s):