donderdag, 8. maart 2007 - 11:06

Non-profits weinig onderscheidend

De kwaliteit en toegankelijkheid van dienstverlening van non-profit organisaties in met name de kinderopvang en de zorg en bij re-integratie verschillen doorgaans niet veel van die van winstgerichte organisaties.

Ondanks dat de formele missie van non-profits zich vaak richt op een kwalitatief betere of toegankelijkere dienstverlening dan bij op winst gerichte bedrijven, zijn de scores op deze indicatoren in het algemeen hetzelfde, zo blijkt uit internationale studies naar deze sectoren.

Andere factoren dan de rechtsvorm van organisaties - zoals de mate van concurrentie op markten of regulering door de overheid - zijn belangrijker.
Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in het donderdag verschenen CPB Document 'Do non-profits make a difference? Evaluating non-profit vis-à-vis for-profit organisations in social services'. In deze studie wordt de vraag onderzocht, onder welke voorwaarden het subsidiëren of anderszins steunen van niet-winstgerichte bedrijven voor de overheid zinvol kan zijn. Voor het antwoord op deze vraag is een verkenning van de internationale literatuur verricht.

Tegelijk met het CPB Document is donderdag het CPB Memorandum 'The impact of market forces on the provision of childcare: Insights from the 2005 Childcare Act in the Netherlands' verschenen. Dit rapport gaat in op de effecten van de recente liberalisering van kinderopvang in Nederland op het aanbod van non-profit kinderopvanginstellingen. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek op bedrijfsniveau.
Provincie:
Tag(s):