woensdag, 31. januari 2007 - 10:19

Noodkap bomen als gevolg van zware storm

Amersfoort

De gemeente heeft besloten om een aantal bomen in Amersfoort uit voorzorg te kappen. De storm van 18 januari heeft deze matig tot slechte bomen dermate beschadigd dat ze instabiel zijn geworden. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om over te gaan tot noodkap. Het gaat om de resterende populieren in de Dollardstraat, een aantal esdoorns in de Emmalaan, kastanjebomen op het Zocherpad en een aantal bomen in de omgeving van de Oranjerie in Park Randenbroek.

In de Dollardstraat zijn tijdens de storm populieren omgewaaid en preventief een aantal bomen verwijderd omdat ze direct gevaar opleverden voor de omgeving. Ook is de straat deels nog afgezet. Op woensdag 31 januari worden de resterende populieren gekapt.

In de Emmalaan zijn twee zeer grote esdoorns door de storm geveld. Van alle bomen in deze laan is bekend dat de vitaliteit slecht is. Ze stonden al op de urgentielijst om te worden vervangen. De overige esdoorns moeten nu versneld verwijderd worden. De direct omwonenden worden middels een brief op de hoogte gesteld. De gemeente zal plannen maken voor herplant en deze met de bewoners overleggen. De herplant vindt dit najaar plaats.
Provincie:
Tag(s):