dinsdag, 18. december 2007 - 10:01

Nooduitgangen in winkels vaak geblokkeerd

Den Haag

Het is niet goed gesteld met de brandveiligheid van winkels. Aanduidingen voor vluchtwegen zijn in een groot aantal gevallen niet goed verlicht of onvoldoende aanwezig. Ook nooduitgangen zijn vaak geblokkeerd.

Dit constateert de VROM-Inspectie naar aanleiding van een onderzoek in de maanden november en december onder 15 winkelketens in Amsterdam, Utrecht en Almere.

"De uitkomsten van het onderzoek laten een verontrustend beeld zien", aldus een inspecteur van de VROM-Inspectie. "We hebben in totaal 43 winkels bezocht en in ruim een kwart van de winkels waren onvoldoende aanduidingen voor vluchtwegen aanwezig. En in ruim 30 procent van de winkels waren één of meer aanduidingen niet goed verlicht. Als consument weet je dus niet goed hoe je veilig buiten komt als er brand uitbreekt."

De VROM-Inspectie onderzocht de nooduitgangen op twee punten. De nooduitgang moet allereerst zonder sleutel of andere hulpmiddelen te openen zijn. Daarnaast is gekeken of de nooduitgang vrij is van obstakels en of via de nooduitgang de openbare weg te bereiken is.
In zes winkels was de nooduitgang niet zonder sleutel of ander hulpmiddel te openen. In ruim 50 procent van de gevallen was een nooduitgang niet vrij van obstakels en soms zelfs volledig geblokkeerd.

Aanleiding voor deze inspecties is de inschatting. Bij de start van het onderzoek was de vooronderstelling dat de brandveiligheid mogelijk extra onder druk staat in de drukke maanden, omdat winkels te maken hebben met extra omzet, aanvoer van materiaal en klanten. Dit is in meerdere gevallen bevestigd door de betrokken bedrijfsleiders. Zij gaven aan dat door drukte en extra aanvoer van producten er geen tijd was om alles op te ruimen.

De VROM-Inspectie is van plan de resultaten van het onderzoek te bespreken met de betrokken gemeenten en heeft de resultaten van het onderzoek onder de aandacht van de 15 winkelketens gebracht. Ook schrijft zij de brancheorganisaties aan om het probleem onder de aandacht te brengen.
Provincie:
Tag(s):